Vabilo na občni zbor

Upravni odbor planinskega društva Žirovnica vabi na redni letni občni zbor, ki bo v petek, 7.marca 2014 ob 18.30 uri v Kulturni dvorani na Breznici

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in izvolitev organov občnega zbora
 2. Poročilo predsednika društva in predsednikov sekcij
 3. Poročilo blagajnika
 4. Poročilo nadzornega odbora
 5. Poročilo častnega razsodišča
 6. Razprava na poročila
 7. Razrešnica dosedanjim organom društva
 8. Volitve novih organov društva
 9. Program dela za leto 2014
 10. Sprejem novih pravil planinskega društva Žirovnica
 11. Razno

Otvoritev občnega zbora bomo popestrili s predavanjem Miha Gašperina o odpravi na PHOLA GANGCHEN 7761 m .

Po uradnem delu bo manjša pogostitev.

Vljudno vabljeni !